+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Thiết kế - Nghệ thuật

Corel Draw

Trường học: Trung Tâm Tin Học ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM
Website: http://csc.edu.vn/do-hoa-da-truyen-thong
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: đồ Họa, Trung Tam Tin Hoc, Học đồ Họa, Học Thiết Kế, Dạy đồ Họa, Trung Tâm đồ Họa, , corel Draw,

Khóa Học Photoshop Chuyên Nghiệp Tại Đà Nẵng - Hoa Sen College

Trường học: Trường Hoa Sen College
Website: http://hsc.edu.vn
Địa điểm: TP. Đà Nẵng
Từ khóa: Thiết Kế đồ Họa, Photoshop,